Privacybeleid en cookieverklaring

Hair & Skin Institute respecteert de privacy van elke klant-patiënt en van elke bezoeker van deze website en handelt hierbij steeds in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en alle andere wetten of besluiten die voortvloeien uit deze AVG.

Hair & Skin Institute doet er alles aan om de betrouwbaarheid, veiligheid en integriteit van de verzamelde data te waarborgen. Dit betekent dat alle persoonsgegevens die u op de website ingeeft of die u op een andere manier aan ons verstrekt, strikt vertrouwelijk worden behandeld en enkel worden verzameld en verwerkt om:

  • met u te communiceren of u te contacteren (via e-mail, telefoon, post, chat,…);
  • u de informatie te verstrekken die u aanvraagt en die u dient te weten voor een geplande afspraak/behandeling;
  • u toe te laten een (online) afspraak te maken, deze te wijzigen en hiervoor een herinnering te krijgen;
  • uw medisch dossier samen te stellen; uitvoering te geven aan uw overeenkomst met uw arts in het kader van uw behandeling bij Hair & Skin Institute;
  • u te contacteren na uw behandeling in het geval van een medische noodzaak of wettelijke verplichting; statistische informatie te genereren (waarbij u anoniem blijft). 

Tijdens het surfen op deze website kan bepaalde informatie passief worden ingezameld, met andere woorden zonder dat deze informatie door uzelf op actieve wijze wordt verstrekt, door middel van verschillende hulpmiddelen zoals IP-adressen of cookies. Deze informatie wordt slechts gebruikt ter ondersteuning van technische beslissingen en statistische verwerkingen, maar nooit ter identificatie van individuele personen.

Uw persoonsgegevens zullen enkel aan derden worden doorgegeven indien dit nodig is voor de uitvoering van een met u afgesloten overeenkomst, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Uw persoonsgegevens zullen niet voor direct marketing doeleinden worden aangewend. Ingeval hiervan afgeweken wordt, verbindt Hair & Skin Institute er zich toe om dit steeds uitdrukkelijk te vermelden en om hiervoor uitdrukkelijke toestemming te vragen. Tegen de verwerking van uw gegevens voor directe marketingdoeleinden kan u zich kosteloos verzetten.

Hair & Skin Institute verbindt er zich toe de gegevens up tot date te houden en foutieve of onvolledige gegevens te verwijderen of aan te passen. De toegang tot deze gegevens is beperkt tot de personen die deze gegevens nodig hebben voor de uitoefening van hun taken. U heeft op elk ogenblik het recht om uw persoonsgegevens op te vragen en te verbeteren, aan te vullen of te laten wijzigen of verwijderen. U kan Hair & Skin Institute contacteren via e-mail .